Polityka prywatności

  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, udostępnionych przez użytkowników w ramach portalu biuroadb.pl jest ADB Rafał Czaczkowski ul. 1go Maja 8, 96-200Rawa Mazowiecka, NIP 835-117-47-58, REGON 360178911 , e-mail r.czaczkowski@biuroadb.pl

  • Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

  • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), w celach:

   • związanych z funkcjonowaniem portalu biuroadb.pl, tj. w celu świadczenia usług w ramach portalu, w tym do kontaktów z użytkownikami portalu w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania, oraz w celu usprawnienia usług świadczonych przez portal biuroadb.pl,

   • w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem portalu biuroadb.pl. np. w związanych z promowaniem serwisu i jego usług. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

  • Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z obowiązującym prawem.

  • Podanie danych osobowych w ramach portalu jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Użytkownicy mogą przeglądać portal biuroadb.pl bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownik może jednak zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:

   • gdy kontaktuje się z portalem biuroadb.pl za pomocą formularza kontaktowego, udostępnionego w stronie internetowej (imię, nazwisko, adres email),

   • przy wyrażeniu chęci otrzymywania newslettera od portalu biuroadb.pl (adres email).

  • Dane osobowe mogą być gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywane również w drodze ankiet, na podstawie których portal biuroadb.pl zbiera informacje w zakresie: realizacji umowy, dane demograficzne (tj. płeć, wykształcenie, wiek, zarobki). Informacje zbierane w ramach ankiet służą zarówno do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty portalu biuroadb.pl do ich potrzeb, jak i wykorzystywane są do tworzenia statystyk i statystycznych i zbiorowego profilu Użytkowników przekazywanego podmiotom współpracującym z portalem biuroadb.pl

  • W każdym przypadku ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich modyfikacji oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i wykorzystywania (tj. do ich usunięcia). Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: r.czaczkowski@biuroadb.pl

  • Użytkownik ma prawo żądania zaniechania przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, co skutkuje usunięciem jego danych ze zbioru danych. Pomimo usunięcia tych danych, Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo dalszego publikowania komentarzy, opinii, wypowiedzi i innych podobnych treści takiego Użytkownika, w zakresie zgody udzielonej przez Użytkownika. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

  • Dane osobowe (tj. adres e-mail) mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Właścicielem Portalu, lecz nie będą przez te podmioty wykorzystywanie w celach marketingowych.

  • W celu usprawnienia działania portalu biuroadb.pl, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe. Za ich pośrednictwem serwery portalu biuroadb.pl gromadzą informacje o adresie IP komputera Użytkownika oraz o tym, z jakiej przeglądarki i z jakiego systemu Użytkownik korzysta. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych.

  • Podczas korzystania z portalu biuroadb.pl informacje o Użytkownikach o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, Użytkowników i ich zachowań Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia portalu bardziej użytecznym i funkcjonalnym.